Viete ako na OBJAVOVANIE nového učiva?

Mlieko a mliečne dni

Ako sa žiak učí? Učia sa deti to, čo si my prajeme?

Učia sa vtedy, keď to MY máme v plánoch? ANI NIE. Oni sa učia to, čo oni chcú a v čase, keď to chcú oni. Cez prestávky, v kine, na výlete, na chate s priateľmi, v noci, pri športe, na Facebooku, pri hrách, u lekára, na oslave.

Vytvorili sme platformu pre takéto učenie. Farebné dni. A tie zapôsobili. Žiak spieval, žiak kreslil, skladal puzzle, zostavoval obrazce, behal, nosil zraneného, hral divadlo, riešil logické úlohy, hral hru na interaktívnej tabuli. Pohyboval sa slobodne v priestore. ŽIL!

A bol presvedčený, že sa dnes sa neučil. On sa hral. Objavoval, bádal. Jeho MYSEĽ je pri takomto “učení” O T V O R E N Á. A tu M Á G I A  Z A Č Í N A.

Kedy bude žiak objavovať nové učivo?

Pred Farebnými dňami a počas Farebných dní.

Ako na OBJAVOVANIE NOVÉHO UČIVA?

Pred Farebným dňom

Týždeň pred Červeným dňom dostane žiak za úlohu zistiť, kto z jeho blízkych, susedov a známych je darcom krvi a koľkonásobným. Môže sa spýtať, či poznajú nejakého Dobrého anjela. Tieto svoje zistenia zúročia v získaných bodoch pre svoju skupinu.

Alebo pred Zeleným dňom dostane žiak úlohu zistiť, aké biele, veľké elektrospotrebiče kupujú jeho rodičia. Ak nájde elektrospotrebiče triedy A, aj s hviezdičkami, odfotografuje sa s nimi. Dnes majú žiaci fotoaparát v mobile. Tieto fotky vymenia za body pre svoju skupinu na praktickom stanovišti. Pri tomto zisťovaní  objavia, pre seba odlišnosti a výhody drahších a lacnejších spotrebičov. Zistia, čo je to ekologické a ekonomické spotrebiče.

OBJAVOVANIE počas Farebných dní

Cestu mlieka od kravičky až na stôl žiak vidí na prezentácii a následne si ju vyskúša na sebe počas „Mliečnej cesty“ na praktickom stanovišti Tvorivá dramatika formou improvizácie. Učenie sa celým telom. Objavovanie prostredníctvom intenzívneho zážitku.

Alebo veľa žiakov hovorí, že neľúbi mlieko. Nepijú ho. Počas Bieleho dňa objavia PRE SEBA, že túto takmer dokonalú potravinu konzumujú V MLIEČNYCH VÝROBKOCH. A objavia, ktoré vitamíny a minerálne látky svojmu telu dodávajú.

Alebo žiaci dostanú za úlohu, zistiť ako sa mlieko upravuje. Cielenými otázkami na praktickom stanovišti. Objavovanie prebehne pomocou IKT techniky. Samostatnou prácou.

Objavia tiež aj odlišnosť kravského a materinského mlieka samostatnou prácou na webe.

Počas Zeleného dňa vedieme žiakov k objavu, kam počas separovania odpadu dať tetrapakové krabice a kam patrí drobná elektronika. Vytrieďujú priamo v škole.

Počas Pestrofarebného dňa žiaci objavia ako sa žije partnerom rovnakého pohlavia vo svete. Pomôže im v tom starostlivo vybraná mapka a cielená úloha k nej na praktickom stanovišti. Na príbehoch úspešných ľudí ako Beatles, Edison, W. Oprah a iných zistia ako sa rodí úspech.

Ako sme OBJAVOVALI?

Na príkladoch sme ukázali ako vyvolať prirodzenú zvedavosť. Čím intenzívnejšie bol žiak ponorený do témy a aktivít s novým učivom spojených, tým viac mu porozumel a lepšie si ho zapamätal.

Formoval si svoj názor, vytváral si presvedčenia pre seba.

Na to potreboval priestor, premyslené úlohy a veľa, veľa času.

To najlepšie, čo vieme v škole urobiť je  zdravé, stimulujúce a morálne prostredie.  A nenalievať žiakom hotové poznatky, nechať ich učivo OBJAVOVAŤ!

Kedy? Kde? Ako vieme také prostredie utvoriť?

Napríklad aj počas ITV, počas Farebných dní!