Referencie

Magdaléna KokošováKnižočka je obsahovo super. My učitelia v rokoch sme v začiatkoch absolvovali veľa seminárov s lektormi, aby sme zohnali nejaké aktivity. Vystrihovali sme si pomôcky z časopisov, aj sme kreslili. A v knižočke je všetko pohromade. Výborná pomôcka pre angličtinárov pre uľahčenie ich prace. Autorka urobila záslužnú prácu pre učiteľov angličtiny.

Mgr. Magdaléna Kokošová, učiteľka ZŠ Levice, lektorka kurzov

Katarína NalepováZ Východu ďakujem za skvelú prácu. Poznám Vašu prácu zo zborovna.sk a nesklamali ste ani tentokrát. Veľké ďakujem za nové nápady. Vyskúšala som už nové otázky a aktivity na začiatok hodiny. Veľmi ma zaujala dramatizácia, ktorú isto vyskúšam, lebo deti toto majú radi. A veľká vďaka za prezentácie.

Mgr. Katarína Nalepová, ZŠ Fintice

Mgr. HaršányováMgr. L. HechtRef. Moravcová

Ako sme to dali? / Červený deň v Ždani

Mária MarkováČakal nás jeden deň bez elelektriny, mali sme naplánovaný Červený deň. Na PC a dataprojektory sme mohli zabudnúť. Bola to V Ý Z V A.

Aktívne boli ôsmacke triedy. Pripravili si teoretické prezentácie vopred na flipchart, nalepili si fotografiie, pripravili si príbehy. Teoretickú časť prešli triedy spolu so svojím triednym učiteľom. Nasledovali praktické stanovištia: žiaci boli v neustálom pohybe, každých 10,15 minút sa presúvali a veľmi sa im to páčilo. Na druhý deň sme mali v škole pozvanú prenosnú transfúznu stanicuPrišli skutoční darcovia krvi. Deti na vlastné oči uvideli ako darcovstvo krvi prebieha. Tomu hovorím “zážitkové učenie”.

Určite odporúčam organizovať Farebné dni. Materiály z CD nám pomohli, je to komplexný súbor pomôcok, maximálne prepracovaný, poučný, zaujímavý, nevtieravý a zábavný. (Mgr. Mária Marková ZŠ Ždaňa)

Aké to bolo?

Nataša RokickáPríprava Červeného dňa dala zabrať 2 koordinátorom: p. zástupkyni a p. sociálnej pedagogičke. Tie doladili všetky detaily scenára. Naše angličtinárky zapojili žiakov, ôsmakov a tí si pripravili vlastné prezentácie nového učiva. V deň “D” sme prišli oblečení v červenej farbe. Bolo úžasné sledovať deti počas ich prezentácií, ako sa snažili, ako komunikovali. Kládli otázky, porozprávali príbehy a vyvolali výbornú atmosféru. Pre nich to bola skúška ohňom, ktorú zvládli.

Po prestávke skupinky 7 žiakov sa presúvali podľa harmonogramu po praktických stanovištiach, ktoré pripravili učitelia podľa CD a prispeli aj vlastnými nápadmi.  Máme detí z rôznych sociálnych skupín a naozaj nebol vážny  problém s tým ako boli zadelení. Jeden žiak na začiatku protestoval. Chvíľu sa tváril, že on nič robiť nebude. Už na prvom stanovišti začal byť aktívnym členom skupiny a v reflexii vyhodnotil deň ako super. Po absolvovaní všetkých  praktických stanovíš každá skupina prešla vedomostným kvízom.

Učitelia si hneď po ukončení aktivít zdieľali svoje osobné zážitky. Bolo to veľmi emotívne. Na naše deti sme pyšní:  za to, že sme  im dali “slobodu” a verili sme im oni našu dôveru nesklamali. Bodové hodnotenie skupín napísal každý učiteľ do tabuliek. Tie viseli na chodbe, pridali sme aj postery, ktoré deti prezentovali. Vybrali sme najúspešnejšiu skupinu v aktivitách. Ďalej sme ocenili skupinu najúspešnejšiu v kvíze, potom aj v športe: záchrana raneného na čas a tiež aj súťaž o najlepšiu literárnu prácu ( aj to stihli za 10 minút). Na druhý deň ráno sme prvých 15 minút budú venovali prostredníctvom triednych  učiteľov reflexii. Po nej sme sa stretli všetci na chodbe, kde nasledovalo vyhodnotenie aktivít a deti  dostali červené balíčky.

Farebný deň určite ešte bude, obohatili sme sa my, aj žiaci. Len osobná skúsenosť vie ukázať skutočný úžitok. (Mgr. Nataša Rokická, ZŠ Ždaňa)

Poznať ma môžete aj z týchto portálov alebo projektov:

Indícia

Rainy holidays cvičebnica

ALF

Zborovňa

ELT forum

SAUA/SATE

Učiteľské noviny