Zelený deň

Zelený deň E-Book

Zelený deň , Deň Zeme

Ako učiť autenticky, atraktívne a hlavne efektívne bez nudy a nezáujmu žiakov a bez zbytočnej práce učiteľa?

Integrované tematické vyučovanie na sekundárnom stupni základnej školy. Prebehne jedenkrát ročne. V jednom roku jeden tematický deň. Vyučovanie je v blokoch. Všetky pomôcky na adaptáciu do vášho prostredia sú na DVD, ktoré je súčasťou e – knihy.

Škola hrou Komenského v praxi. Žiak kreslí. Žiak tvorí. Žiak spieva. Žiak hrá divadlo. Žiak behá. Žiak skladá puzzle. Žiak hľadá informácie. A žiak rieši problémové úlohy. Žiak objavuje nové učivo.
Teóriu podávame pomocou príťažlivej grafiky v PowerPointoch, ktoré prezentujú vybraní žiaci. Zoznam PowerPointových tém:

  • Modrá planéta Zem
  • Prírodné katastrofy
  • Čo sa deje s našou planétou?
  • Ako zabrániť globálnemu otepľovaniu? Čo môžeme urobiť my?

Video s piesňou Michala Jacksona The Earth Song, pieseň o planéte Zem

  • Odpady, čo s nimi?
  • Ekológia, ekológ, zhrnutie

Ponúkneme obsah praktických stanovíšť: Tvorivá dramatika, praktické stanovište Potravinová pyramída, praktické stanovište Puzzle, praktické stanovište Spoznávanie spevu vtákov, praktické Výtvarné stanovište, praktické Hudobné stanovište, praktické stanovište Hry v programe Alf na interaktívnej tabuli, pracovná aktivita.

V poslednom bloku prebehne upokojenie žiakov pomocou príbehu „Viete, kto som?“ A nakoniec záverečný vedomostný kvíz.

A už tu máme náš Zelený deň. Žiak prichádza do školy bez aktovky,  oblečený v zelenom. Pripravený hrať sa. Jedinou domácou úlohou bolo priniesť vyhľadať doma vybité batérie a nefunkčnú drobnú elektroniku do eko – zberu. Po aktívne prežitom Zelenom dni odchádza žiak domov plní emócií a myšlienok na spracovanie. S intenzívnym zážitkom.

Ponúkame skúsenosť, pri ktorej sú deti viditeľne šťastné. Objavujú a nenudia sa. A nemusia celý deň sedieť v lavici. Pohybujú sa po praktických stanovištiach Ukážeme, že integrované tematické vyučovanie v nižšom sekundárnom vzdelávaní je možné. VEU, vysoko-efektívne učenie v praxi slovenskej základnej školy. </b