Pestrofarebný deň

Pestrofarebný deň E-Book

Je pol ôsmej ráno. Všetci kolegovia sú oblečení v pestrých farbách.   V zborovni panuje ranná pohoda. Nejaké neznáme fluidum visí vo vzduchu. Čím sa líši od iných rán?  Nikto nebeží na dozor ako po iné dni. Naopak vychutnávajú si vôňu a chuť svojej rannej kávičky. V spoločenskej miestnosti sa potichu usádzajú žiaci, plní očakávaní. Žiaci sú oblečení v pestrých farbách. Všetci, od piatakov po deviatakov. To sa budú spolu učiť? Nemožné! Všetko vyzerá ako bežný deň. Ale pocity sú iné. Žiadny stres. Pohoda, trpezlivosť, očakávanie.

Sme v kaštieli grófa Szunyogha. Snáď len veľké masívne dvojdverové dvere pripomínajú zašlú slávu starých čias tejto budovy. Na tabuli púta pozornosť žiakov obrázok dvoch rúk tmavej a bielej, loga dňa. Žiaci nekričia. Dnes sú výnimočne potichu. Šepkajú si sediac v radoch ako v divadle. Netrpezlivo očakávajú Farebný deň. Dnes to bude „Pestrofarebný deň“. Pýtate sa, čo to je?

Pestrofarebný deň: Deň rovnosti ľudských rás, národov a ľudí rôznych náboženstiev a orientácie. Boj proti diskriminácii a xenofóbii. Hlavnou myšlienkou je presvedčenie „Všetci ľudia sú rôzni, ale sú si rovní“.

Integrované tematické vyučovanie na sekundárnom stupni základnej školy. Prebehne jedenkrát ročne. V jednom roku jeden tematický deň. Vyučovanie je v blokoch. Všetky pomôcky na adaptáciu do vášho prostredia na DVD, ktoré je súčasťou knihy.

A už tu máme náš Pestrofarebný deň. Žiak prichádza do školy bez aktovky,  oblečený vo vybranej farbe z dúhy: v žltom, oranžovom, zelenom, modrom, či v červenom. Je pripravený hrať sa. Po aktívne prežitom Červenom dni odchádza domov plní emócie, myšlienok na spracovanie. So zážitkom. Veľa videl, veľa zažil, veľa objavil.

Deti sa na Farebné dni tešia rok vopred. Spytujú sa, akej farby bude tento rok deň. Kedy bude. Na otázku, na čo sa tešia najviac znie detsky úprimná odpoveď: „Lebo sa nebudeme učiť!“ Žiak si neuvedomuje, že keď nesedí v školskej lavici, môže sa učiť. Učenie v školskej lavici zvykne niekedy aj „bolieť“. Nebolí, ak žiak necíti, že sa učí.

Škola hrou Komenského v praxi. Žiak kreslí, žiak tvorí, žiak spieva, žiak hrá divadlo, žiak behá, žiak skladá puzzle, pexeso, žiak rieši úlohy, žiak rieši problémové úlohy. Ponúkame skúsenosť, pri ktorej sú deti viditeľne šťastné. Hrajú sa a nenudia sa. A nemusia celý deň sedieť v lavici. Pohybujú sa po praktických stanovištiach. Ukážeme, že integrované tematické vyučovanie v sekundárnom vzdelávaní je možné.