Červený deň

Červený deň E-Book

Zaujíma vás ako učiť pomocou citátu J. A. Komenského “škola hrou” bez toho, aby boli žiaci priklincovaní v laviciach a nudili sa?

Je pol ôsmej ráno. Všetci kolegovia sú oblečení v červenej farbe. V zborovni panuje ranná pohoda. Nejaké neznáme fluidum visí vo vzduchu. Čím sa líši od iných rán?  Nikto nebeží na dozor ako po iné dni. Naopak vychutnávajú si vôňu a chuť svojej rannej kávičky. V spoločenskej miestnosti sa potichu usádzajú žiaci, plní očakávaní. Žiaci sú v červenom. Všetci, od piatakov po deviatakov. To sa budú spolu učiť? Nemožné! Je to zaujímavý pohľad na tú červenú riavu. Všetko vyzerá inak ako bežný deň. Aj pocity sú iné. Žiadny stres. Pohoda, trpezlivosť, očakávanie.

Sme v kaštieli grófa Szunyogha. Snáď len veľké masívne dvojdverové dvere pripomínajú zašlú slávu starých čias tejto budovy. Na tabuli púta pozornosť žiakov obrázok detí, držiacich veľké červené srdce. Žiaci nekričia. Dnes sú výnimočne potichu. Šepkajú si sediac v radoch ako v divadle. Netrpezlivo očakávajú „Farebný deň“. Dnes to bude „Červený deň“. Pýtate sa, čo je to?

Červený deň je dňom darcovstva krvi a humanitárnych skutkov.

Integrované tematické vyučovanie na sekundárnom stupni základnej školy. Prebehne jedenkrát ročne. V jednom roku jeden tematický deň. Vyučovanie je v blokoch. Všetky pomôcky na adaptáciu do vášho prostredia na DVD, ktoré je súčasťou knihy.

A už tu máme náš Červený deň. Žiak prichádza do školy bez aktovky,  oblečený v červenej farbe. Pripravený hrať sa. Jedinou domácou úlohou bolo zistiť, kto v jeho okolí je darcom krvi. Po aktívne prežitom Červenom dni odchádza domov plní emócie, myšlienok na spracovanie. So zážitkom.

Deti sa na Farebné dni tešia rok vopred. Spytujú sa, akej farby bude tento rok deň. Kedy bude. Na otázku, na čo sa tešia najviac znie detsky úprimná odpoveď: „Lebo sa nebudeme učiť!“ Žiak si neuvedomuje, že keď nesedí v školskej lavici, môže sa učiť. Učenie v školskej lavici zvykne niekedy aj „bolieť“. Nebolí, ak žiak necíti, že sa učí. Škola hrou Komenského v praxi. Žiak kreslí, žiak tvorí, žiak spieva, žiak hrá divadlo, žiak behá, žiak skladá puzzle, žiak rieši úlohy, žiak vyhľadáva informácie.

Ponúkame skúsenosť, pri ktorej sú deti viditeľné šťastné, hrajú sa a nenudia sa. Ukážeme, že ITV v sekundárnom vzdelávaní je možné.