Biely deň

Biely deň E-Book

Biely deň je dňom mlieka.

Integrované tematické vyučovanie na sekundárnom stupni základnej školy. Prebehne jedenkrát ročne. V jednom roku jeden tematický deň. Vyučovanie je v blokoch. Všetky pomôcky na adaptáciu do vášho prostredia sú na DVD, ktoré je súčasťou knihy.

Škola hrou Komenského v praxi. Žiak kreslí, žiak tvorí, žiak spieva, žiak hrá divadlo, žiak behá, žiak skladá puzzle, žiak hľadá informácie a žiak rieši problémové úlohy.

Teóriu podávame pomocou príťažlivej grafiky v PowerPointoch, ktoré prezentujú vybraní žiaci. Zoznam PowerPointových tém:

1. Biela, úvod
2. Mliečna cesta
3. Mlieko a mliečne výrobky 1. časť
4. Mlieko a mliečne výrobky 2. časť
5. Mlieko, takmer dokonalá potravina
6. Mlieko a zdravá výživa
7. Zdravý životný štýl

Teoretickú časť ukončuje video s piesňou Michala Jacksona „Black or White“.

Ponúkneme obsah praktických stanovíšť: dramatika, matematické stanovište, puzzle, spoznávanie bielych rastlín, výtvarné stanovište, hudobné stanovište, beh spojený so stavbou mliečnej pyramídy a vyhľadávanie užitočných informácií na internete.

V poslednom bloku prebehne upokojenie žiakov pomocou príbehu Pohár mlieka a záverečný vedomostný kvíz.

A už tu máme náš Biely deň. Žiak prichádza do školy bez aktovky,  oblečený v bielom. Pripravený hrať sa. Jedinou domácou úlohou bolo priniesť prázdne tetrapakové obaly od mlieka. Po aktívne prežitom Bielom dni odchádza domov plní emócií a myšlienok na spracovanie. S intenzívnym zážitkom.

Ponúkame skúsenosť, pri ktorej sú deti viditeľne šťastné. Hrajú sa a nenudia sa. A nemusia celý deň sedieť v lavici. Pohybujú sa po praktických stanovištiach Ukážeme, že integrované tematické vyučovanie v sekundárnom vzdelávaní je možné.