Poctivá Komenského pedagogika v inovatívnom šate vás dostane a vaši žiaci vám budú vďační

Poctivá pedagogika

Ako na to? Roztopiť nudu a nezáujem žiakov v škole a získať si ich sústredenú pozornosť. Dá sa to vôbec?

Je piatok, posledný deň v týždni. Po veľkej prestávke. Ešte štyri hodiny do konca vyučovacieho dňa. Žiak už toho má za celý týždeň v škole dosť. Je unudený. A učiteľ zasa unavený. Presne viem ako sa cítite. Dobre to poznám. Zvonenie po poslednej hodine môže byť vykúpením.

Paradoxne, ak nehľadám páku na roztopenie nudy a nezáujmu žiaka, nezískam si ani jeho sústredenú pozornosť. Dôvodom, prečo sa väčšina učiteľov trápi s nezáujmom žiakov nie je absencia schopností, šikovnosti alebo inovácií.

Kameňom úrazu často býva, že sa učili od teoretikov. Tí samotní sa pasovali za expertov. O žiakovi vedeli veľmi veľa, v praxi nikdy neboli. Neskúsili ako tie ich teórie fungujú v triede. Alebo nefungujú.

Povedzme si pravdu, zaujať žiaka nie je až také náročné. Ale udržať si jeho sústredenú pozornosť po celú hodinu a každú vyučovaciu hodinu, to už je iná „šálka kávy“. Mám dnes pre vás tip, ktorý mne osobne vždy pomohol.

OBJAVOVANIE NOVÉHO UČIVA

Umožnite žiakovi nové učivo „objaviť pre seba samostatnou prácou alebo v prácou v tíme“. Napríklad chcete, aby si žiak sformoval názor na darcovstvo krvi kostnej drene. Zadáte úlohu zistiť, kto z rodiny žiaka, jeho známych či susedov je darcom krvi a koľkonásobným.

Žiak svoj zoznam prezentuje pred triedou. Každý žiak. Nevadí, ak ich zoznam obsahuje rovnakých ľudí, sú to aj ich známi. Pri citlivom vedení hodiny žiak precíti hrdosť na svojich blízkych a objaví, že oni sú vlastne skutoční hrdinovia. Príklad je z Červeného dňa.

Alebo chceme, aby si žiak sformuloval nový náhľad na ekologické elektrospotrebiče. Dnes už každý žiak chodí s mobilom s fotoaparátom. Požiadame žiaka, aby sa s domácimi spotrebičmi, napríklad s chladničkou, mrazničkou, sporákom a pračkou odfotografoval tak, aby bolo vidno trieda a počet hviezdičiek elektrospotrebiča.

Žiaci si budú radostne prezerať svoje úlovky. Aktivitu podporíme súťažou. Kto má najviac fotiek s A plus elektrospotrebičmi. Následne im v diskusii dáme priestor vyvodiť objav, že drahšie spotrebiče sú ekologickejšie, lebo minú menej vody a elektriny. Použijeme na to premyslené otázky. Žiak si ukladá svoje presvedčenie, ktoré vo svojom budúcom živote môže aplikovať. Ukážka je zo Zeleného dňa.

Alebo pustíme žiakom video Chlapec Farridulah. O videu sa so žiakmi porozprávame: či aj oni chodia na futbal, ako to tam vyzerá. Položíme otázku, prečo sa chlapec bil a robil výtržnosti na futbale.

Odpoveďou je, že bol gej a musel to tajiť.

Následne so žiakmi prediskutujeme tému sexuálnych orientácií. Znovu systémom premyslených otázok. Žiak objavuje, že človek má sexuálnu orientáciu od prírody danú. Ukážka je z Pestrofarebného dňa.

Viem, že na prvý pohľad to môže vyzerať komplikovane, ale nie je. Príprava zaberie síce nejaký čas, ale to zaberá i teraz. V čom je rozdiel, ktorý vás dostane, aby sme svoju energiu a čas venovali takému vyučovaniu?

Vidieť žiakov plne zaujatých, ponorených hlboko v téme, so silným emocionálnym zážitkom. To je pohľad, ktorí si všetci prajeme. Vítaný. Naplníme šálky žiakov s láskou. Pohoda a RADOSŤ z objavovania nového učiva priamo vo vyučovaní.

Ak sa už nechcete pozerať na unudenú triedu, ani na žiakov bez iskričky záujmu, inšpirujte sa Farebnými dňami. Uveďte z nich niečo do praxe. Po svojom. Reflektujte, čo fungovalo a čo nie. Premyslite ako veci zefektívniť.

Pre tých, čo chcú ísť v téme hlbšie, mám návody. Kde? TU vo Farebných dňoch. Objednajte si Farebné dni pre vašu školu za zlomkovú cenu ich skutočnej hodnoty. Malá investícia pre školu a veľká zmena pre žiaka a učiteľa. Predpredajná konzultácia zdarma.

Poradím bezplatne, dotiahnem s vami projekty od úspešného konca. Optimalizujme spolu postupy, ktoré fungujú. Ušime Farebné dni na mieru pre vašu školu. Uvidíte svojich žiakov svietiť ako „baterky v tme“.

https://www.facebook.com/gsimova
farebnedni@gmail.com
Alebo zavolajte 0914 139 168