Názor na rozvoj školstva v SR

Ako zlepšiť školstvo

Štruktúra vzdelávacieho systému a jeho základné parametre, sieť škôl

článok z diskusie zlepsujemeskolstvo.sk

Normatívne financovanie škôl spôsobilo nábor žiakov, namiesto výberu žiakov, hlavne na SŠ, VŠ. Úpadok vzdelávania je možné zastaviť, ak sa zastaví toto neosvedčené normatívne financovanie na žiaka a na triedu.

Žiaci ZŠ a ich rodičia sú si vedomí, že na každého z nich čakajú dve miesta na SŠ, tak sa neusilujú o čo najlepší prospech a tiež dodržiavanie noriem správania, nakoľko toto nie sú faktory dôležité pri prijímacom konaní. Rovnako sa konajú Testovania 9 a ich výsledky nijako neohrozia žiakov, aby aj pri totálnom zlyhaní boli prijatí na školy, ktoré si vybrali. Nieškola si vyberá žiakov, ale žiak si vyberá školu, nakoľko má 2 /prípadne 4/ možné prihlášky. Čo je absurdné. Nie je to výmysel, my výchovní poradcovia vieme ako to je. Vyberať by si mali školy ako kedysi podľa typu školy a predpokladov žiakov na štúdium. Remeslo má zlaté dno, táto myšlienka pravdivá by sa mala navrátiť do života. Dobrých remeselníkov budeme potrebovať vždy. Každý rodič si praje maturitu pre dieťa. Nároky išli dolu. A s vysokou školou robia jednoduché práce.

Ak by sa sieť SŠ a VŠ optimalizovala k populačnému prírastku, znovu by nastal posun vo vyššej motivácii a kvality vzdelania. Sú to jednoduché, logické veci. Rovnako by sa ušetrili finančné zdroje na rozvoj zostávajúcich škôl.

Nemyslím si, že malé školy – základné vzdelanie, tie okolo 100 žiakov sú odsúdené na zánik. Nie je to správne, aby malé deti nemali v mieste bydliska školy a nemohli takto bezpečne získať základné, povinné vzdelanie tam, kde žijú a bývajú s rodičmi.