FAREBNÉ DNI, projekt ITV pre nižšie sekundárne vzdelávanie

farebne-dni-ilustracia

Učia sa deti to, čo si my prajeme? Nie. Oni sa učia to, čo oni chcú a v čase keď to chcú oni. Cez prestávky, v kine, na výlete, na chate s priateľmi, v noci, pri športe. Vytvorili sme platformu pre takéto učenie. Farebné dni zapôsobili.

Žiak spieval, žiak kreslil, skladal puzzle, zostavoval obrazce, behal, nosil zraneného, hral divadlo, riešil logické úlohy, hral hru na interaktívnej tabuli. Pohyboval sa slobodne v priestore. Žil. A bol presvedčený, že sa dnes sa veru neučil. On sa iba hral.

· Červený deň – Deň darcovstva krvi
· Zelený deň – Deň Zeme
· Biely deň – Deň mlieka, zdravej výživy a zdravého životného štýlu
· Pestrofarebný deň – Deň rovnosti národov, náboženstiev, orientácií. Boj proti rasizmu a xenofóbii

Integrované tematické vyučovanie: JEDNA HLAVNÁ TÉMA, PODTÉMY

Ciele: formovanie postoja, presvedčenia, vedomostí, hlboký emocionálny zážitok

VYUČOVANIE V TROCH BLOKOCH

1. BLOK: Teoretická časť: žiacke prezentácie, videá, hudba
2. BLOK: Praktická časť: aplikačné úlohy na praktických stanovištiach, tie bývajú po 3 druhy: 3 vedomostné praktické stanovištia, 3 umelecké, 3 stanovištia pre fyzické aktivity
3. BLOK: Upokojenie, zhrnutie učiva a záverečný vedomostný kvíz

A vždy 3 príbehy.

A to všetko v jednej farbe: oblečenie žiakov a učiteľov je rovnaké.

Vysoko efektívne učenie pre slovenskú školu teraz v ponuke na www.farebnedni.eu, záložka Kontakt slúži na otázky, objednávky.

Napíšte nám, čo potrebujete, radi vám odpovieme.

  • ITV= Integrované tématické vzdelávanie