FAREBNÉ DNI, TEMATICKÉ VYUČOVANIE

S Farebným dňom spoľahlivo zaujmete celú školu na jeden deň.

POMÔCKA PRE ŠKOLU, DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Rovnaká farba oblečenia umocní intenzívny, emotívny zážitok.

UČITEĽ AKO SPRIEVODCA ZA POZNANÍM

Deti sú aktívne. Na konci dňa vedia oveľa viac ako bežný deň.
Ako vyzerá tradičné vyučovanie
Ako vyzerá tradičné vyučovanie

Ako funguje tradičné vyučovanie so záujmom o obsah učiva, niekedy aj so zbytočnou prácou a unudenými žiakmi?

Učiteľ vyučuje. Prednáša, vykladá nové učivo, necháva priestor pre otázky a aktivitu žiakov. Spätnú väzbu a sebahodnotenie využíva sporadicky. Málo pracuje s chybou. Občas využíva hodnotenie ako pozitívnu motiváciu. Možnosť výberu úloh veľmi nedáva. (viac…)

Názor na rozvoj školstva v SR
Názor na rozvoj školstva v SR

Štruktúra vzdelávacieho systému a jeho základné parametre, sieť škôl

článok z diskusie zlepsujemeskolstvo.sk

Normatívne financovanie škôl spôsobilo nábor žiakov, namiesto výberu žiakov, hlavne na SŠ, VŠ. Úpadok vzdelávania je možné zastaviť, ak sa zastaví toto neosvedčené normatívne financovanie na žiaka a na triedu. (viac…)

Súčasné dieťa a súčasná škola
Súčasné dieťa a súčasná škola

Aké je súčasné dieťa?

Dieťa je živý kvet zeme. (Maxim Gorkij) Nepochybne je.

Aké je dieťa? Aktívne, bojovné, čakajúce, digitálne, egocentrické, fajčiace, geniálne, hravé, chápavé, informované,  jednoduché, krásne,  limitované, mýliace sa, nevinné, opozičné,  počítačové, radostné, smutné,  talentované, unikátne,  vypočítavé, zvedavé. Šikovné, menej šikovné, nadané, menej nadané, usilovné, pomalé. (viac…)