FAREBNÉ DNI, TEMATICKÉ VYUČOVANIE

S Farebným dňom spoľahlivo zaujmete celú školu na jeden deň.

POMÔCKA PRE ŠKOLU, DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Rovnaká farba oblečenia umocní intenzívny, emotívny zážitok.

UČITEĽ AKO SPRIEVODCA ZA POZNANÍM

Deti sú aktívne. Na konci dňa vedia oveľa viac ako bežný deň.
Viete ako na OBJAVOVANIE nového učiva?
Viete ako na OBJAVOVANIE nového učiva?

Ako sa žiak učí? Učia sa deti to, čo si my prajeme?

Učia sa vtedy, keď to MY máme v plánoch? ANI NIE. Oni sa učia to, čo oni chcú a v čase, keď to chcú oni. Cez prestávky, v kine, na výlete, na chate s priateľmi, v noci, pri športe, na Facebooku, pri hrách, u lekára, na oslave.

(viac…)

FAREBNÉ DNI, projekt ITV pre nižšie sekundárne vzdelávanie
FAREBNÉ DNI, projekt ITV pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Učia sa deti to, čo si my prajeme? Nie. Oni sa učia to, čo oni chcú a v čase keď to chcú oni. Cez prestávky, v kine (viac…)

Autentické zážitky zo školy v Dánsku
Autentické zážitky zo školy v Dánsku

Dánsky sen (Príbeh 15 slovenských učiteliek angličtiny)

Aká je krajina Dánsko? Kto sú Dáni?

Je to nádherne zelená a upravená krajina, sýto zelená tráva navôkol, všade výborne udržiavané cesty… Obraz dotvárajú veľké stáda pasúcich sa bielych kravičiek s čiernymi fľakmi. Vidíte iba zopár nízkych domov z červených tehál bez omietok s tradičnými strechami. Rovnaké je to na vidieku i v mestách. Zdajú sa nemodernými pre náhodného návštevníka zo Slovenska. Áno, všade vidíte premáčané pôdy. Že by nedávno pršalo? Nie. Ešte nedávno tu bolo more!!! (viac…)

Čerstvý vzduch z britskej školy
Čerstvý vzduch z britskej školy

Pozitívne skúsenosti výchovno-vzdelávacieho systému v Hawthor Junior School v Cardiffe vo Walese v porovnaní s pozitívnymi stránkami slovenského školského vzdelávacieho systému

Zúčastnila som sa zahraničnej stáže vo Walese v jej hlavnom meste Cardiffe. Bol to projekt MPC Banská Bystrica: Brána pre učiteľov cudzích jazykov dokorán. Stáž prebehla v škole, kde sa učia len mladší žiaci vo veku od sedem do jedenásť rokov. (viac…)

Ako funguje demokracia v škole vo Veľkej Británii?
Ako funguje demokracia v škole vo Veľkej Británii?

Veľká radosť nastala, keď po nežnej revolúcii oná DEMOKRACIA zavítala k nám. Čo to vlastne je? Ako si ju vysvetľujeme na Slovensku?

Slovo demokracia je z gréckeho slova a doslova znamená vláda ľudu. Čiže menšina sa musí prispôdobiť väčšine.
A u nás na Slovensku v škole žiak v prvom rade ovláda svoje práva. Môžem sedieť v lavici, s kým ja chcem. Môžem povedať za seba, čo ja chcem i kedy to ja chcem…??? (viac…)

Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”
Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”

Zaujíma vás ako učiť pomocou citátu J. A. Komenského “škola hrou” bez toho, aby boli žiaci priklincovaní v laviciach a nudili sa?

Komenský bol presvedčený, že škola by sa mala sústreďovať na vyučovanie celého človeka. Veril, že ak sa niečo vníma viacerými zmyslami súčasne, tak sa to trvalejšie zapamätá. Tieto názory sme si osvojili a aplikujeme ich do našich Farebných dní. (viac…)