FAREBNÉ DNI, TEMATICKÉ VYUČOVANIE

S Farebným dňom spoľahlivo zaujmete celú školu na jeden deň.

POMÔCKA PRE ŠKOLU, DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Rovnaká farba oblečenia umocní intenzívny, emotívny zážitok.

UČITEĽ AKO SPRIEVODCA ZA POZNANÍM

Deti sú aktívne. Na konci dňa vedia oveľa viac ako bežný deň.
AKO NA PRÍBEHY V CUDZOM JAZYKU?
AKO NA PRÍBEHY V CUDZOM JAZYKU?

Každý človek vie vyrozprávať príbehy, hlavne svoje životné príbehy. Povedz mi rozprávku, mama! Deti milujú príbehy. Radi ich počúvajú a ešte radšej tvoria. Pravda v rodnom jazyku. Ako preniesť túto ich prirodzenú potrebu rozprávania príbehov do angličtiny?

Ide náročnješiu aktivitu. Tá pýta pozornosť a čas. Ako na to od A .. po Z nájdete v knižočke „Učiť angličtinu zábavne“, stručne, jasne a prakticky. Od zasadenia deja, predstavenia postáv, navodenia problému, gradovanie deja,… až po ukončenie deja s viacerými možnosťami…

Akými?

Zaujímate sa o značkový výber metodických postupov, ktoré reálne fungujú?
Objednajte si metodiku a bude to jasné a hlavne pekne pohromade pri ruke.

AKO OTOČIŤ UNUDENÉ DETI NA ZAUJATÉ A MOTIVOVANÉ?

Nemožné? Možné!

Deti stoja v kruhu, pani učiteľka s nimi. Deti pomaličky nasledujú pohyby svojej pani učiteľky. Tá predvádza potichu a veľmi pomaly pantomímou výzor a pohyby zvierat.
Dá si ruky pred tvár a vydá zvuk leva. Zastane. /Zamrznutý obraz/. Deti robia to isté naraz s ňou.

Následne si pani učiteľka dá ruky za seba skrčené v lakťoch do tvaru kridel. Stiahne líca a začne napodobňovať sliepku ako zobe zrno, ohnutá k zemi. Vydá zvuk a zamrzne. Deti s ňou.

Takto prejde pomaličky viaceré zvieratká a deti s ňou.

Úvodná reč učiteľa:

Follow the leader. Slowly swithing from one role to another one after the leader. Be a lioness, a hen, a duck, a monkey, an elephant, a kangaroo.”

Malý úryvok z metodiky pre angličtinárov, predprípravná fáza k dramatike.

Po nej nasleduje riadená improvizácia. Deti si trénujú tému zvieratká a súčasne posluch s porozumením.

Námet je zo školy v Belgicku a je k pripravený na prevzatie učitľom z knihy, ktorá sa míňa ako teplé rožky. “Učiť angličtinu zábavne”, metodiky do ruky.

Viete si to predstaviť? Nemožné? Možné!

MÁTE PROBLÉM ZAUJAŤ DETI V ŠKOLE KAŽDÝ DEŇ?
MÁTE PROBLÉM ZAUJAŤ DETI V ŠKOLE KAŽDÝ DEŇ?

Potom tu pre vás niečo mám.

Magnetický ALF.

Čo to pre vás urobí? Roztopí deti a vy si pokojne môžete sňať okuliare, lebo uvidíte

– nudiace sa deti švihom sa otočiť a letieť slobodne ako vták po svojej osi

  • deti fičiace ako fretky zapnuté na gombík

    Uvidíte veci nevídané, zažijete veci neslýchané. V škole… A to ako toto?

  • urobí to väčšinu otrockej práce za vás

  • zvýši vám to odvahu robiť inovatívne postupy

  • deťom stúpne sebavedomie, namiesto habkotania pocítia úspech

  • upevní im to slovnú zásobu, gramatické konštrukcie a to všetko bez nátlaku a zbytočnej práce, pomocou hry

  • doletíte aj s deťmi spolu do cieľa ako šíp, môžete rovno až do stredu, 100%!

Kde to nájdete? Aj v knižočke “Učiť angličtinu zábavne”, metodiky do ruky. Pre angličtinárov, Funguje to spoľahlivo a otvoríte si to na JEDEN KLIK.

Cvičenia sú ternom pre deti pohybového typu. Dieťa je aktívne. Vidí a robí rukami využijúc pri tom viac zmyslov súčasne. Skúste si, či nezavádzam: http://bit.ly/2Hadmrw

Testy som sama vyrobila v programe Alf a roky používala. Deti ich milovali. Ľúbivá grafika, príjemné aktivity vždy pribili deti ku stoličke. A makali. Chceli! A výsledok sa VŽDY dostavil. Stačilo ich povzbudzovať, aby si zopakovali sériu hier až po 100 %.

To si píšte, že CHCELI a VEĽMI CHCELI.

Hry sú súčasťou bonusových strán knihy “Učiť angličtinu zábavne”, metodiky do ruky. Zaujímate sa o značkový výber metodických postupov, ktoré reálne fungujú?

Potom si objednajte si metodiku a bude to jasné a hlavne pekne pohromade k ruke.

AKO SI UĽAHČIŤ TEN NÁŠ ŽIVOT UČITEĽSKÝ A AKO SA NEZBLÁZNIŤ? AKO NA NALAĎOVANIE?!…
AKO SI UĽAHČIŤ TEN NÁŠ ŽIVOT UČITEĽSKÝ A AKO SA NEZBLÁZNIŤ? AKO NA NALAĎOVANIE?!…

Súhlasím so slovami Juraja Hipša: “Skúste si na šesť hodín sadnúť do lavice, dívať sa na tabuľu a počúvať vo svojich jedenástich rokoch o ISO normách. JE ZÁZRAK, ŽE SA TIE DETI ROVNO NEZBLÁZNIA.”

Studené ráno. Bŕŕŕŕ… Keď sadáme ráno do auta, musíme ho najskôr nahriať. Inak by sme nič neuvideli a nepohli sa z miesta. Tak treba aj na deti. Hľadajme možnosti, ktoré na tie deti zaberú a im, aj učiteľovi.

Naladiť deti na začiatku vyučovacej hodiny je dôležité. Ráno bývajú deti ospalé, pri konci dňa zasa unavené, inokedy unudené. Vyučovacie predmety sa im striedajú v rýchlom slede.

Je vhodné uviesť deti do istého emocionálneho rozpoloženia. Do stavu, kde prepnú z predošlého predmetu na ten náš. Rýchlo a efektívne. Naladiť ich, nahriať. To pomôže zlepšeniu koncentrácie, ba dokonca následne zvýši efektívnosť vyučovacieho procesu. Tiež eliminuje niektoré disciplinárne problémy.

“ Please, stand up and make a line in front of the class according to the month you were born in. Start asking: “When were you born? I was born in August.” /your place is somewhere in the middle/ Who was born in January, February,… , stand by the window. Those who were born in November, December, stand by the door, please! Ready? Thank you.

And now arrange yourself in a line according to the size of shoes you take! Thank you.”
Alebo učiteľ položí otázku. Žiaci vyriešia odpoveď. Nechá ich porozmýšľať. Dovolí im klásť otázky. Na tie im odpovedá yes/no, kým deti úlohu nevyriešia. Následne o úlohe a postupe diskutujú.

Napríklad: What are people dying of in Slovakia in general?
What automobile marks are produced in Slovakia?

Rýchly a efektívny spôsob ako vyzvať deti k pohybu, k rozprávaniu v angličtine. Malá aktivita.
2-3 minútky a deti prepnú z prestávky a predošlého predmetu na angličtinu.

Krásny deň, kolegovia! Som Gabi Šimová, učiteľka, metodička s 35 ročnou praxou a viem pomôcť. V mojej novej knihe „Učiť angličtinu zábavne“ nájdete celú zbierku značkových „warm-upsov“ pre učiteľov jazykov pekne pohromade, k ruke.

Zaujímate sa o výber značkových metodických postupov, ktoré reálne fungujú?
Objednajte si metodiku a bude to jasné a hlavne pekne pohromade pri ruke.

Aké je súčasné dieťa?
Aké je súčasné dieťa?

„Dieťa je živý kvet zeme.“ (Maxim Gorkij) Nepochybne je.

Dieťa sa rodí rovnaké. S hlbokou túžbou po porozumení svetu. S neutíchajúcou zvedavosťou. Tá ho núti zúrivo skúmať všetko naokolo. Je to taký silný pud ako hlad, smäd alebo sex.

A túži po vedomostiach. Z hladu po vedomostiach nevyrastie po dospelosť. Učenie sa nových vecí je dobrodružstvo, ktoré prináša pocit naplnenia.
Aké je súčasné dieťa? Aktívne, bojovné, čakajúce, digitálne, egocentrické, fajčiace, geniálne, hravé, chápavé, informované,  jednoduché, krásne,  limitované, mýliace sa, nevinné, opozičné,  počítačové, radostné, smutné,  talentované, unikátne,  vypočítavé, zvedavé. Šikovné, menej šikovné, nadané, menej nadané, usilovné, pomalé.

(viac…)

Príbehom do srdiečka dieťaťa. V škole alebo doma? Takto to vidí odborník.
Príbehom do srdiečka dieťaťa. V škole alebo doma? Takto to vidí odborník.

Vydržíte počúvať príbehy? Aj vy? Ja som na príbehoch vyrástla. Rozprávala mi ich moja babka, mamička, aj učitelia v škole.

Prečo deťom rozprávať príbehy? Lebo príbehmi prerozprávanými najbližšími v rodinách alebo učiteľmi v školách, sa studnica duše dieťaťa sýti tým správnym pokrmom.
Tajomstvom je, že všetci milujú príbehy: deti i dospelí. Ich pomocou si vieme učivo ľahšie predstaviť a následne aj pochopiť. Tradícia rozprávania príbehov je stará ako ľudstvo samotné.

(viac…)

Poctivá Komenského pedagogika v inovatívnom šate vás dostane a vaši žiaci vám budú vďační
Poctivá Komenského pedagogika v inovatívnom šate vás dostane a vaši žiaci vám budú vďační

Ako na to? Roztopiť nudu a nezáujem žiakov v škole a získať si ich sústredenú pozornosť. Dá sa to vôbec?

Je piatok, posledný deň v týždni. Po veľkej prestávke. Ešte štyri hodiny do konca vyučovacieho dňa. Žiak už toho má za celý týždeň v škole dosť. Je unudený. A učiteľ zasa unavený. Presne viem ako sa cítite. Dobre to poznám. Zvonenie po poslednej hodine môže byť vykúpením.

(viac…)