Kategória: Školstvo

Autentické zážitky zo školy v Dánsku
Autentické zážitky zo školy v Dánsku

Dánsky sen (Príbeh 15 slovenských učiteliek angličtiny)

Aká je krajina Dánsko? Kto sú Dáni?

Je to nádherne zelená a upravená krajina, sýto zelená tráva navôkol, všade výborne udržiavané cesty… Obraz dotvárajú veľké stáda pasúcich sa bielych kravičiek s čiernymi fľakmi. Vidíte iba zopár nízkych domov z červených tehál bez omietok s tradičnými strechami. Rovnaké je to na vidieku i v mestách. Zdajú sa nemodernými pre náhodného návštevníka zo Slovenska. Áno, všade vidíte premáčané pôdy. Že by nedávno pršalo? Nie. Ešte nedávno tu bolo more!!! (viac…)

Čerstvý vzduch z britskej školy
Čerstvý vzduch z britskej školy

Pozitívne skúsenosti výchovno-vzdelávacieho systému v Hawthor Junior School v Cardiffe vo Walese v porovnaní s pozitívnymi stránkami slovenského školského vzdelávacieho systému

Zúčastnila som sa zahraničnej stáže vo Walese v jej hlavnom meste Cardiffe. Bol to projekt MPC Banská Bystrica: Brána pre učiteľov cudzích jazykov dokorán. Stáž prebehla v škole, kde sa učia len mladší žiaci vo veku od sedem do jedenásť rokov. (viac…)

Ako funguje demokracia v škole vo Veľkej Británii?
Ako funguje demokracia v škole vo Veľkej Británii?

Veľká radosť nastala, keď po nežnej revolúcii oná DEMOKRACIA zavítala k nám. Čo to vlastne je? Ako si ju vysvetľujeme na Slovensku?

Slovo demokracia je z gréckeho slova a doslova znamená vláda ľudu. Čiže menšina sa musí prispôdobiť väčšine.
A u nás na Slovensku v škole žiak v prvom rade ovláda svoje práva. Môžem sedieť v lavici, s kým ja chcem. Môžem povedať za seba, čo ja chcem i kedy to ja chcem…??? (viac…)

Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”
Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”

Zaujíma vás ako učiť pomocou citátu J. A. Komenského “škola hrou” bez toho, aby boli žiaci priklincovaní v laviciach a nudili sa?

Komenský bol presvedčený, že škola by sa mala sústreďovať na vyučovanie celého človeka. Veril, že ak sa niečo vníma viacerými zmyslami súčasne, tak sa to trvalejšie zapamätá. Tieto názory sme si osvojili a aplikujeme ich do našich Farebných dní. (viac…)

Ako vyzerá tradičné vyučovanie
Ako vyzerá tradičné vyučovanie

Ako funguje tradičné vyučovanie so záujmom o obsah učiva, niekedy aj so zbytočnou prácou a unudenými žiakmi?

Učiteľ vyučuje. Prednáša, vykladá nové učivo, necháva priestor pre otázky a aktivitu žiakov. Spätnú väzbu a sebahodnotenie využíva sporadicky. Málo pracuje s chybou. Občas využíva hodnotenie ako pozitívnu motiváciu. Možnosť výberu úloh veľmi nedáva. (viac…)

Názor na rozvoj školstva v SR
Názor na rozvoj školstva v SR

Štruktúra vzdelávacieho systému a jeho základné parametre, sieť škôl

článok z diskusie zlepsujemeskolstvo.sk

Normatívne financovanie škôl spôsobilo nábor žiakov, namiesto výberu žiakov, hlavne na SŠ, VŠ. Úpadok vzdelávania je možné zastaviť, ak sa zastaví toto neosvedčené normatívne financovanie na žiaka a na triedu. (viac…)