Autentické zážitky zo školy v Dánsku

Dánsky školáci

Dánsky sen (Príbeh 15 slovenských učiteliek angličtiny)

Aká je krajina Dánsko? Kto sú Dáni?

Je to nádherne zelená a upravená krajina, sýto zelená tráva navôkol, všade výborne udržiavané cesty… Obraz dotvárajú veľké stáda pasúcich sa bielych kravičiek s čiernymi fľakmi. Vidíte iba zopár nízkych domov z červených tehál bez omietok s tradičnými strechami. Rovnaké je to na vidieku i v mestách. Zdajú sa nemodernými pre náhodného návštevníka zo Slovenska. Áno, všade vidíte premáčané pôdy. Že by nedávno pršalo? Nie. Ešte nedávno tu bolo more!!!

Veterné mlyny. Vznešene sa vypínajú a točia na pozdrav. Dáni vedia účelne využiť všetko, dokonca aj vietor. A ten duje v severnom Dánsku poctivo s veľkým nasadením. Takže priateľ vietor, fúkaj, duj a my máme elektrickú energiu, vyrobenú ekologicky!

Malebné obrázky našej prekrásnej domoviny-Slovenska-sme vymenili za nezvyčajné zábery fjordov s plážami, dunami a prístavmi. Jeden však zostane pre nás jedinečný a neprekonateľný. Severné more. Prechádzka po piesočnatej pláži…čerstvý a vlhký vzduch… More hučí, vietor nevídanej sily… A modré, modré more s obrovkými vlnami predvádza svoju silu a krásu. Zážitok, na ktorý sa nezabúda.

Nore Nissum, útulná dánska dedina v severozápadnej časti krajiny, srdečne privítala 15 slovenských učiteľov AJ zo základných škôl. Kto boli tí šťastlivci? Aktívni členovia asociácie SAUA/SATE! Už cesta do tohoto 16 dňového sna bola príjemná. Dobre vybavený autobus nášho MŠ. Prívetiví šoféri. A hlavne, vzácni kolegovia, učitelia AJ s rovnaký m koníčkom. Tým je prirodzene vyučovanie AJ.

V čom Dáni vynikajú?

Tých oblastí je veľa a ony vedia v čom môžu inšpirovať druhých. Tak čo nám ponúkli? Angličtinu, metodiku vyučovania Aj a svoj zvláštny, komplikovaný školský systém. A školu demokracie.

Aká je atmostéra v dánskch školách?

Jednoznačne pozitívna! Pokoj a harmónia nás sprevádzajú na každom kroku.

Dáni veľa spievajú. Často a spolu.Mikrofón a klavír, to sú veľmi dôležité súčasti škôl. Ráno sa zíde v hale celá škola, modlia sa a spievajú… a sú spolu.Robia spoločné rozhodnutia. Škola nie je len miestom na učenie, ale hlavne miestom pre život! Dôvera a bezpečnosť každého žiaka sú veľmi dôležité.Žiaci sa pripravujú na život. A čo je život? Rozhodovanie a nesenie zodpovednosti za seba a druhých okolo seba.

Kľúčovú úlohu vo výchove zohráva triedny učiteľ. Zvyčajne učí dánštinu a zopár iných predmetov vo svojej triede, prevažnú polovicu úväzku.Triednická hodina je pevne zabudovaná v RH, týždenne jedna.Tu žiaci za pomoci triedneho učiteľa robia rozhodnutia a riešia problémy za pomoci „dialógu“.

Nevideli sme v Dánsku stresovaných žiakov, ani učiteľov

Žiaci nedostávajú známky až po deviaty ročník. Nikto neopakuje ročník. Inšpekcia nie je. Učiteľom sa dôveruje.Nepíše sa triedna kniha. Iba polročný plán.V ňom sa uvedú iba plánované témy. Metódy a formy práce, to už je vec každého učiteľa.

Žiaci však musia byť pravidelne hodnotení ústne alebo písomne, tak 2,3 krát do roka. Známka sa zavádza od 9. ročníka. Používa sa 13 bodová škála. Veľkú vzdelávaciu hodnotu majú medzipredmetové projekty. Žiaci sa prostredníctvom nich učia pracovať v skupine. Nadobúdajú výskumné zručnosti a pevnú vôľu. Rovnako ovládanie práce IKT je prirodzená potreba. Využívajú počítače vo všetkých predmetoch. A to ich tam učiteľ za ručičku nevodí. Idú tam, keď to potrebujú.

Otcom dánskeho školského systému je pán Grundvig. Podľa neho je vzdelávacím cieľom umožniť každému jedincovi vniknúť do intelektuálnych možností a vychovať z nich zodpovedných a tvorivých občanov.

Žiaci učiteľa volajú krsným menom

Športovo a ležérne odetí učitelia i žiaci. Jednoducho a účelne vybavené školy. Na veľkej pevnej tabuli sú napísané všetky úlohy na tento deň. Lavice sú usporiadané do rôznych tvarov, podľa potreby. Vzadu je oddychová časť, miesto na individuálnu prácu.

Žiaci nevstávajú po príchode učiteľa. Učiteľa volajú krsným menom, tyká sa. V prípade nezhôd sa prejde na vykanie. Učiteľ žiakom dôveruje a žiaci ho rešpektujú. Žiaci majú veľa samostatnej práce i práce v skupinách.

Hodina angličtiny v 6. triede

Žiaci sa učia angličtinu tretí rok. Pozreli si film o „Dni nezávislosti“ a potom pristupujú k práci na projekte. Natočia vlastný film na video. Dobrovoľníci sa hlásia na úlohy: dvaja scénaristi, jeden režisér, dvaja kameramani, traja hudobní redaktori, dve maskérky, herci. Podľa rolí sa rozchádzajú po škole. Scénaristi prešli do počítačovej miestnosti písať scenár, hudobníci do hudobnej miestnosti vybrať hudbu. Tu pracujú celkom samostatne, zatiaľ čo učiteľka upevňuje učivo so zvyškom triedy.

Keď je scenár hotový, aj hudba vybraná, začína sa natáčať. Na každej hodine natočia samostatne jednu scénu. Potom si výsledok práce ihneď pozrú. Sami žiaci robia rozhodnutia, dohody a to pokojne, bez väčších emócií. Samostatne manipulujú s technikou. Sú veľmi zruční. Práca na projekte trvá štyri týždne a výsledok si uvidia aj ich rodičia.

Žiaci veľa čítajú v angličtine. V ôsmom ročníku už čítajú knihy. Učiteľ vysvetlí na začiatku hodiny, čo si majú prečítať, dá im vopred úlohy, ktoré po prečítaní splnia. A potom sa žiaci rozídu po celej škole. Niektorí si čítajú v hale, iní na chodbách. Učiteľ sa venuje integrovanému žiakovi. A žiaci do konca hodiny úlohu samostatne a spoľahlivo splnia. Vôbec ich nenapadne odpisovať od spolužiakov!

Počas prestávok žiaci nie sú prísne dozorovaní. Niektorí zostávajú v triedach, iní hrajú stolný tenis na chodbe… Niektorí vyšli na dvor, kde sa hrajú. Dozor nie je vôbec viditeľný. Takže žiaci nemajú pre koho vystrájať. Inšpirujúce. Takto funguje demokracia v praxi.

Dánsko patrí k najbohatším krajinám sveta, ľudia platia obrovské „progresívne dane“ /40 až 70 % z platu/. Čím viac zarobia, tým je vyššia. Dáni sú však veľmi humánni.

Napríklad všetky mentálne i fyzicky postihnuté deti zo severného i stredného Dánska sú bezplatne vozené školskými autobusmi do normálnej školy v Norre Nissum a späť domov. Učia sa podľa odporúčania psychológov v normálnych triedach so zdravými deťmi. Na niektorých hodinách majú dvoch učiteľov. Niektorí sú v „normálnych, špeciálnych triedach/, kde sa učia podľa osobitného programu. Na Slovensku je to v konečný súhlas na integráciu dáva rodič. Ten nakoniec rozhodne, kam bude jeho dieťa chodiť do školy. V Dánsku nie. Tam sú prvé záujmy a potreby dieťaťa. Tak ako povie psychológ. Do normálnej triedy alebo do normálnej špeciálnej triedy.

Jednou z najdojímavejších vecí, čo sme v Dánsku videli sú školy pre dôchodcov. Mali sme šťastie na žiť chvíľu v takejto škole. Dánsky dôchodca môže pricestovať do takejto školy raz ročne na 1 alebo 2 týždne a študovať podľa vlastného výberu: psychológiu, filozofiu, jazyky, hudbu, výtvarné umenie…Nájdu si tu priateľov, ústretových učiteľov. Často po takomto pobyte ani nepotrebujú lieky.

Dáni sú civilizovaný národ. Vždy vedia, čo robia. Nikdy ničím neplytvajú, všetko robia účelne a efektívne. Tento pobyt bol pre nás školou humanizácie a demokracie. Pochopili sme aj, že veľkosť národa sa posudzuje podľa jeho vzťahu k postihnutým a starým ľuďom. Zaslúžia si na tomto poli najvyššiu známku.

Foto: www.dailymail.co.uk