AKO SI UĽAHČIŤ TEN NÁŠ ŽIVOT UČITEĽSKÝ A AKO SA NEZBLÁZNIŤ? AKO NA NALAĎOVANIE?!…

Ako na nalaďovanie

Súhlasím so slovami Juraja Hipša: “Skúste si na šesť hodín sadnúť do lavice, dívať sa na tabuľu a počúvať vo svojich jedenástich rokoch o ISO normách. JE ZÁZRAK, ŽE SA TIE DETI ROVNO NEZBLÁZNIA.”

Studené ráno. Bŕŕŕŕ… Keď sadáme ráno do auta, musíme ho najskôr nahriať. Inak by sme nič neuvideli a nepohli sa z miesta. Tak treba aj na deti. Hľadajme možnosti, ktoré na tie deti zaberú a im, aj učiteľovi.

Naladiť deti na začiatku vyučovacej hodiny je dôležité. Ráno bývajú deti ospalé, pri konci dňa zasa unavené, inokedy unudené. Vyučovacie predmety sa im striedajú v rýchlom slede.

Je vhodné uviesť deti do istého emocionálneho rozpoloženia. Do stavu, kde prepnú z predošlého predmetu na ten náš. Rýchlo a efektívne. Naladiť ich, nahriať. To pomôže zlepšeniu koncentrácie, ba dokonca následne zvýši efektívnosť vyučovacieho procesu. Tiež eliminuje niektoré disciplinárne problémy.

“ Please, stand up and make a line in front of the class according to the month you were born in. Start asking: “When were you born? I was born in August.” /your place is somewhere in the middle/ Who was born in January, February,… , stand by the window. Those who were born in November, December, stand by the door, please! Ready? Thank you.

And now arrange yourself in a line according to the size of shoes you take! Thank you.”
Alebo učiteľ položí otázku. Žiaci vyriešia odpoveď. Nechá ich porozmýšľať. Dovolí im klásť otázky. Na tie im odpovedá yes/no, kým deti úlohu nevyriešia. Následne o úlohe a postupe diskutujú.

Napríklad: What are people dying of in Slovakia in general?
What automobile marks are produced in Slovakia?

Rýchly a efektívny spôsob ako vyzvať deti k pohybu, k rozprávaniu v angličtine. Malá aktivita.
2-3 minútky a deti prepnú z prestávky a predošlého predmetu na angličtinu.

Krásny deň, kolegovia! Som Gabi Šimová, učiteľka, metodička s 35 ročnou praxou a viem pomôcť. V mojej novej knihe „Učiť angličtinu zábavne“ nájdete celú zbierku značkových „warm-upsov“ pre učiteľov jazykov pekne pohromade, k ruke.

Zaujímate sa o výber značkových metodických postupov, ktoré reálne fungujú?
Objednajte si metodiku a bude to jasné a hlavne pekne pohromade pri ruke.