AKO NA PRÍBEHY V CUDZOM JAZYKU?

Koncept storytellingu

Každý človek vie vyrozprávať príbehy, hlavne svoje životné príbehy. Povedz mi rozprávku, mama! Deti milujú príbehy. Radi ich počúvajú a ešte radšej tvoria. Pravda v rodnom jazyku. Ako preniesť túto ich prirodzenú potrebu rozprávania príbehov do angličtiny?

Ide náročnješiu aktivitu. Tá pýta pozornosť a čas. Ako na to od A .. po Z nájdete v knižočke „Učiť angličtinu zábavne“, stručne, jasne a prakticky. Od zasadenia deja, predstavenia postáv, navodenia problému, gradovanie deja,… až po ukončenie deja s viacerými možnosťami…

Akými?

Zaujímate sa o značkový výber metodických postupov, ktoré reálne fungujú?
Objednajte si metodiku a bude to jasné a hlavne pekne pohromade pri ruke.

AKO OTOČIŤ UNUDENÉ DETI NA ZAUJATÉ A MOTIVOVANÉ?

Nemožné? Možné!

Deti stoja v kruhu, pani učiteľka s nimi. Deti pomaličky nasledujú pohyby svojej pani učiteľky. Tá predvádza potichu a veľmi pomaly pantomímou výzor a pohyby zvierat.
Dá si ruky pred tvár a vydá zvuk leva. Zastane. /Zamrznutý obraz/. Deti robia to isté naraz s ňou.

Následne si pani učiteľka dá ruky za seba skrčené v lakťoch do tvaru kridel. Stiahne líca a začne napodobňovať sliepku ako zobe zrno, ohnutá k zemi. Vydá zvuk a zamrzne. Deti s ňou.

Takto prejde pomaličky viaceré zvieratká a deti s ňou.

Úvodná reč učiteľa:

Follow the leader. Slowly swithing from one role to another one after the leader. Be a lioness, a hen, a duck, a monkey, an elephant, a kangaroo.”

Malý úryvok z metodiky pre angličtinárov, predprípravná fáza k dramatike.

Po nej nasleduje riadená improvizácia. Deti si trénujú tému zvieratká a súčasne posluch s porozumením.

Námet je zo školy v Belgicku a je k pripravený na prevzatie učitľom z knihy, ktorá sa míňa ako teplé rožky. “Učiť angličtinu zábavne”, metodiky do ruky.

Viete si to predstaviť? Nemožné? Možné!