Ako funguje demokracia v škole vo Veľkej Británii?

Škola & Wales

Veľká radosť nastala, keď po nežnej revolúcii oná DEMOKRACIA zavítala k nám. Čo to vlastne je? Ako si ju vysvetľujeme na Slovensku?

Slovo demokracia je z gréckeho slova a doslova znamená vláda ľudu. Čiže menšina sa musí prispôdobiť väčšine.
A u nás na Slovensku v škole žiak v prvom rade ovláda svoje práva. Môžem sedieť v lavici, s kým ja chcem. Môžem povedať za seba, čo ja chcem i kedy to ja chcem…???

A rodič rovnako. Môžem prísť do školy, kedy ja chcem, teda i počas vyučovania, ísť za tým, za kým ja chcem. A povedať, čo ja chcem i ako to chcem. I nevyberane, i neslušne. V rámci svojej pravdy: „ Ja len bojujem za svoje dieťa, mám na to právo.“ I takáto býva niekedy naša realita.

MPC Banská Bystrica v spolupráci s Európskym sociálnym fondom umožnili vycestovať na zahraničné stáže desiatkam učiteľov cudzích jazykov.

Ako vyzerá demokracia v Cardiffe vo Walese?

Na prvý pohľad obrátene. Demokracia v škole je právo na úctu a rešpekt pre každého žiaka i učiteľa. Právo na pokojnú a harmonickú prácu v triede je prvoradé. Takže do triedy sa nesmú prinášať spory. Tie sa musia vyriešiť cez prestávku alebo mimo triedy s pánom riaditeľom či s mediátormi . To sú pomocníci preškolení z radov žiakov.

V triede v žiadnom prípade nehovorí žiak bez vyzvania. Dokonca ani vtedy nie, ak učiteľ práve rieši jeho správanie. Nesmie vstupovať do dialógu s učiteľom. Vypočuje si monológ učiteľa, zodpovie prípadné otázky, ak sú. A rieši len seba. Nie iných. Nikdy.

Rodič môže krátko komunikovať s triednym učiteľom alebo s riaditeľom školy pri odovzdávaní dieťaťa alebo popoludní pri preberaní dieťaťa. Dlhšie rozhovory si musí rodič vopred dohodnúť. Sú tu tiež rodičovské združenia v každej tretine školského roka jedno. A na konci školského roka rodič dostáva písomné hodnotenie svojho dieťaťa v slovnej podobe. Toto podpisuje.

Takže realita je taka, že rodič nerozmýšľa ako si prísť vyjasniť veci do školy. Opačne, doma sa obáva, či mu riaditeľ nezavolá, že napríklad jeho dieťa jazdilo na motorke po telocvični.

A tu sú priestupky veľmi vážna vec. Za opakované a vážne priestupky môže byť žiak vylúčený zo školy ojedinele I nastálo. V základnej škole. Väčšinou sa vylučuje na pár dní. A tu má rodič veľký problém. Dieťa podľa zákona nesmie zostať samé doma.

Škola, v ktorej som absolvovala stáž používa system troch upozornení. Prvé upozornenie dostáva žiak v triede pred žiakmi od svojho učiteľa. Druhé dostáva už u pána riaditeľa. A tam musí napísať tri dôvody, prečo tam prišiel. Ak sa do jedného týždňa znovu v riaditeľni neobjaví, jeho záznam sa zlikviduje. Ak však stale porušuje školský poriadok, informujú sa rodičia o priestupkoch a vylúči sa zo školy na 1,2 dni. Ak to pretrváva vylúčenie je na 3,4 dni. Ak toto všetko nepomohlo, vylúči sa žiak zo školy nastálo. Zo základnej školy! Na vlastné oči som videla prípad, keď bol žiak vylúčený zo školy. Posledný dôvod: hrubo sa správal k členovi učiteľského zboru.

Demokracia je tu úcta a rešpekt k jednotlivcovi a k celku. Zjednáva sa prostredníctovm prísnej disciplíny. Veľmi účinné. Fungujúce. Inšpirujúce. Žiak nie je pokorovaný, keď musí poslúchať. Dostáva v škole viac nielen vedomostí. Sú teda v rozvinutých krajinách prostriedky ako zabezpečiť práva i rodiny. A škola nie je pozadu. Opak je pravdou je to inštitúcia vážená a rešpektovaná.