Aké je súčasné dieťa?

Aké je súčasné dieťa

„Dieťa je živý kvet zeme.“ (Maxim Gorkij) Nepochybne je.

Dieťa sa rodí rovnaké. S hlbokou túžbou po porozumení svetu. S neutíchajúcou zvedavosťou. Tá ho núti zúrivo skúmať všetko naokolo. Je to taký silný pud ako hlad, smäd alebo sex.

A túži po vedomostiach. Z hladu po vedomostiach nevyrastie po dospelosť. Učenie sa nových vecí je dobrodružstvo, ktoré prináša pocit naplnenia.
Aké je súčasné dieťa? Aktívne, bojovné, čakajúce, digitálne, egocentrické, fajčiace, geniálne, hravé, chápavé, informované,  jednoduché, krásne,  limitované, mýliace sa, nevinné, opozičné,  počítačové, radostné, smutné,  talentované, unikátne,  vypočítavé, zvedavé. Šikovné, menej šikovné, nadané, menej nadané, usilovné, pomalé.

Potrebuje byť šťastné a chce objavovať svet. A uspokojovať svoju prirodzenú túžbu po poznaní.. Bádať. Zisťovať.

Aká je naša škola?

Prežíva tu často tradičný model rakúsko-uhorskej školy, ako ju poznáme z filmov pre pamätníkov s jeho typickým dôrazom na formálnu autoritu učiteľov. S vyžadovaním disciplíny a podriadenosti, iba plneniu príkazov učiteľa zo strany žiakov. Hromadným, neosobným a niekedy byrokratickým prístupom ku žiakom a ich rodičom.

Prečo má byť škola bezpečným, ústretovým, príjemným a podnetným prostredím? Vedecké štúdie preukázali, že tam, kde je neistota, pocit ohrozenia a strach, nemôže dochádzať k efektívnemu učeniu sa a k výchovnému pôsobeniu už vôbec nie. Naše školy majú byť bezpečné pre každé dieťa, ktoré v nich študuje, ale rovnako aj pre každého učiteľa, ktorý v nich pôsobí.

Ba čo viac školy by mali byť aj príjemným prostredím. Deti v ňom trávia veľkú časť detstva a mladosti. Školské prostredie potrebuje viac spontánnosti, improvizácie, neformálnosti, hravosti a radosti z poznávania a objavovania a naopak menej strnulosti, plánovania, vážnosti a chladného, formálneho odstupu.

Malo by sa podstatne rozšíriť spektrum emócií, ktoré by deti v škole zažívali. Dnešné dnes deti niekedy priznávajú na 90 % nudu a strach v škole. V prostredí, kde sú každý deň.

Má byť škola flexibilnejšia a otvorenejšia zmenám? Má podporovať experimentátorov a hľadajúcich, ľudí robiacich veci iným spôsobom? Čo si myslíte vy?

Áno má byť flexibilnejšia, otvorenejšia zmenám. Jednotliví aktéri potrebujú dostatok voľnosti na experimentovanie a hľadanie nových, funkčnejších postupov a modelov. Na školách musí existovať priestor a motivácia pre inovácie a pre zmenu.

Ako to robíme my?

Využívame integrované tematické vyučovanie v sekundárnom vzdelávaní. Žiaci sa samostatne rozhodujú, diskutujú, nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Majú dostatok voľnosti a  priestor pre emócie. Zažívajú pocit bezpečnosti a neohrozenia v škole. Počas Farebných dní v škole.