FAREBNÉ DNI, TEMATICKÉ VYUČOVANIE

S Farebným dňom spoľahlivo zaujmete celú školu na jeden deň.

POMÔCKA PRE ŠKOLU, DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Rovnaká farba oblečenia umocní intenzívny, emotívny zážitok.

UČITEĽ AKO SPRIEVODCA ZA POZNANÍM

Deti sú aktívne. Na konci dňa vedia oveľa viac ako bežný deň.
Čerstvý vzduch z britskej školy
Čerstvý vzduch z britskej školy

Pozitívne skúsenosti výchovno-vzdelávacieho systému v Hawthor Junior School v Cardiffe vo Walese v porovnaní s pozitívnymi stránkami slovenského školského vzdelávacieho systému

Zúčastnila som sa zahraničnej stáže vo Walese v jej hlavnom meste Cardiffe. Bol to projekt MPC Banská Bystrica: Brána pre učiteľov cudzích jazykov dokorán. Stáž prebehla v škole, kde sa učia len mladší žiaci vo veku od sedem do jedenásť rokov. (viac…)

Ako funguje demokracia v škole vo Veľkej Británii?
Ako funguje demokracia v škole vo Veľkej Británii?

Veľká radosť nastala, keď po nežnej revolúcii oná DEMOKRACIA zavítala k nám. Čo to vlastne je? Ako si ju vysvetľujeme na Slovensku?

Slovo demokracia je z gréckeho slova a doslova znamená vláda ľudu. Čiže menšina sa musí prispôdobiť väčšine.
A u nás na Slovensku v škole žiak v prvom rade ovláda svoje práva. Môžem sedieť v lavici, s kým ja chcem. Môžem povedať za seba, čo ja chcem i kedy to ja chcem…??? (viac…)

Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”
Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”

Zaujíma vás ako učiť pomocou citátu J. A. Komenského “škola hrou” bez toho, aby boli žiaci priklincovaní v laviciach a nudili sa?

Komenský bol presvedčený, že škola by sa mala sústreďovať na vyučovanie celého človeka. Veril, že ak sa niečo vníma viacerými zmyslami súčasne, tak sa to trvalejšie zapamätá. Tieto názory sme si osvojili a aplikujeme ich do našich Farebných dní. (viac…)

Ako vyzerá tradičné vyučovanie
Ako vyzerá tradičné vyučovanie

Ako funguje tradičné vyučovanie so záujmom o obsah učiva, niekedy aj so zbytočnou prácou a unudenými žiakmi?

Učiteľ vyučuje. Prednáša, vykladá nové učivo, necháva priestor pre otázky a aktivitu žiakov. Spätnú väzbu a sebahodnotenie využíva sporadicky. Málo pracuje s chybou. Občas využíva hodnotenie ako pozitívnu motiváciu. Možnosť výberu úloh veľmi nedáva. (viac…)

Názor na rozvoj školstva v SR
Názor na rozvoj školstva v SR

Štruktúra vzdelávacieho systému a jeho základné parametre, sieť škôl

článok z diskusie zlepsujemeskolstvo.sk

Normatívne financovanie škôl spôsobilo nábor žiakov, namiesto výberu žiakov, hlavne na SŠ, VŠ. Úpadok vzdelávania je možné zastaviť, ak sa zastaví toto neosvedčené normatívne financovanie na žiaka a na triedu. (viac…)

Súčasné dieťa a súčasná škola
Súčasné dieťa a súčasná škola

Aké je súčasné dieťa?

Dieťa je živý kvet zeme. (Maxim Gorkij) Nepochybne je.

Aké je dieťa? Aktívne, bojovné, čakajúce, digitálne, egocentrické, fajčiace, geniálne, hravé, chápavé, informované,  jednoduché, krásne,  limitované, mýliace sa, nevinné, opozičné,  počítačové, radostné, smutné,  talentované, unikátne,  vypočítavé, zvedavé. Šikovné, menej šikovné, nadané, menej nadané, usilovné, pomalé. (viac…)