Kategória: Školstvo

Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”
Ako učiť pomocou Komenského “Škola hrou”

Zaujíma vás ako učiť pomocou citátu J. A. Komenského “škola hrou” bez toho, aby boli žiaci priklincovaní v laviciach a nudili sa?

Komenský bol presvedčený, že škola by sa mala sústreďovať na vyučovanie celého človeka. Veril, že ak sa niečo vníma viacerými zmyslami súčasne, tak sa to trvalejšie zapamätá. Tieto názory sme si osvojili a aplikujeme ich do našich Farebných dní. (viac…)

Ako vyzerá tradičné vyučovanie
Ako vyzerá tradičné vyučovanie

Ako funguje tradičné vyučovanie so záujmom o obsah učiva, niekedy aj so zbytočnou prácou a unudenými žiakmi?

Učiteľ vyučuje. Prednáša, vykladá nové učivo, necháva priestor pre otázky a aktivitu žiakov. Spätnú väzbu a sebahodnotenie využíva sporadicky. Málo pracuje s chybou. Občas využíva hodnotenie ako pozitívnu motiváciu. Možnosť výberu úloh veľmi nedáva. (viac…)

Názor na rozvoj školstva v SR
Názor na rozvoj školstva v SR

Štruktúra vzdelávacieho systému a jeho základné parametre, sieť škôl

článok z diskusie zlepsujemeskolstvo.sk

Normatívne financovanie škôl spôsobilo nábor žiakov, namiesto výberu žiakov, hlavne na SŠ, VŠ. Úpadok vzdelávania je možné zastaviť, ak sa zastaví toto neosvedčené normatívne financovanie na žiaka a na triedu. (viac…)

Súčasné dieťa a súčasná škola
Súčasné dieťa a súčasná škola

Aké je súčasné dieťa?

Dieťa je živý kvet zeme. (Maxim Gorkij) Nepochybne je.

Aké je dieťa? Aktívne, bojovné, čakajúce, digitálne, egocentrické, fajčiace, geniálne, hravé, chápavé, informované,  jednoduché, krásne,  limitované, mýliace sa, nevinné, opozičné,  počítačové, radostné, smutné,  talentované, unikátne,  vypočítavé, zvedavé. Šikovné, menej šikovné, nadané, menej nadané, usilovné, pomalé. (viac…)